Blog

Kafkar slaat een nieuwe weg in

weg_klein-300x300

Met ingang van 3 november is Kafkar een nieuwe weg ingeslagen en gaat nu verder als eenmanszaak.

Maarten van Breederoode Kafkar verlaten, omdat hij er al enige tijd weinig tijd voor heeft. Als gevolg hiervan is de VOF Kafkar opgeheven. Ik (Niels van Breederoode) ga als eenmanszaak verder onder de naam Kafkar. Vanaf nu ben ik dus freelancer/ZZP-er.

Met het inslaan van deze nieuwe weg, heb ik besloten om weer terug te gaan naar mijn core business. Datgene waar ik goed in ben en waarom ik destijds Kafkar wilde opzetten: software maatwerk. Dit betekent dat office software en webdesign niet meer tot mijn core business behoren. Onder de Maatwerk Software valt wel mijn nautische navigatie pakket NavXP, wat ik het afgelopen jaar weer heb opgepakt en wat voor het komende vaarseizoen (2012) beschikbaar zal zijn als beta-versie voor windows, Linux en Android. Zie voor meer informatie www.NavXP.com.

De afgelopen jaren heeft naast Maarten (als mede vennoot) ook Marjet meegewerkt. Marjet heeft zich de laatste jaren voornamelijk met websites bezig gehouden en is het laatste jaar bezig geweest om vanuit Kafkar een eigen business op te zetten onder de naam Bizzka. Bizzka begint nu steeds meer te groeien, waardoor Marjet steeds meer de behoefte heeft gekregen om zelfstandig te worden.

Daarom hebben we het webgebeuren van Kafkar overgeheveld naar Marjet en staat Marjet met ingang van 3 november ook ingeschreven bij de Kamer van Koophandel als eenmanszaak. Zij zal nu als ZZPer onder de naam Bizzka verder gaan met de ontwikkeling van websites voor ZZPers, freelancers en het MKB. Bizzka is gespecialiseerd in WordPress als CMS, en naast webdesign verzorgt Bizzka ook het omzetten van een bestaande website naar WordPress en en maken van een WordPress website en thema volgens een grafisch ontwerp.

def-logo-met-rand-bizzka-en-subtitel“Bizzka helpt jou als zelfstandige ondernemer met het ontwikkelen en inrichten van je website door persoonlijke begeleiding te geven bij wat je zelf kan en uit handen te nemen wat je niet zelf kan.”