Over Kafkar

Kafkar is in 2005 opgericht als VOF van Maarten van Breederoode en Niels van Breederoode. Het doel was om projecten en werkzaamheden vanuit een bedrijf te kunnen opleveren. Verder wilden we een aantal producten in de markt te gaan zetten, zoals een nautisch navigatie pakket (NavXP).

In 2006 is Marjet van Breederoode er bij in gekomen om zich bezig te gaan houden met websites en office applicaties.
Na 2006 is het wat rustiger geworden met Kafkar door verschillende privé omstandigheden. Bovendien hadden we naast Kafkar ook nog een vaste baan. Sinds 2006 zijn er wel wat kleine projecten uitgevoerd.

In 2010 hebben Marjet van Breederoode en Niels van Breederoode de draad weer opgepakt. Om niet een te breed pakket van activiteiten aan te bieden hebben we vervolgens besloten om de web activiteiten onder de naam Bizzka te brengen en de rest onder Kafkar te laten. Bizzka is opgezet als onderdeel van Kafkar.

In het najaar van 2011 heeft Maarten van Breederoode besloten Kafkar te verlaten omdat hij er al enige tijd geen tijd meer voor heeft.
Doordat Maarten van Breederoode Kafkar heeft verlaten is de VOF Kafkar opgeheven en is Kafkar nu een eenmanszaak geworden van Niels van Breederoode. Met de verandering van de VOF hebben we ook besloten om ook Bizzka zelfstandig te maken en heeft Marjet van Breederoode zich ook als eenmanszaak ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. Marjet neemt alle webactiviteiten van Kafkar over en zal gaan werken onder de naam Bizzka. Kafkar blijft wel prefererend supplyer wanneer het gaat om maatwerk aanpassingen.

Kafkar houdt zich bezig met het ontwikkelen van software applicaties voor diverse platformen en in diverse programmeertalen. Hierbij wil kafkar aasluiten bij de huidige stand van de techniek. Daarom is op dit moment het ontwikkelen van toepassingen voor mobiele devices zoals Android een belangrijke pijler.
Naast het ontwikkelen van applicaties levert Kafkar het nautisch navigatie pakket NavXP. (Op dit moment wordt er gewerkt aan versie 2.0. Zie voor meer informatie www.navXP.com)