NavXP

NavXP

Navigeren op het water is wat anders dan navigeren op het land. Op het land heb je wegen met straatnaamborden, maar op het water (en zeker op de zee) heb je een grote watervlakte met een kustlijn en enkele markeringstonnen. Om goed je route op het water te kunnen bepalen werd er vroeger veelvuldig gebruik gemaakt van kompas en sextant.
Tegenwoordig zijn deze hulpmiddelen vervangen door een computer met een GPS en zijn de oude methodieken veilig opgeruimd voor als de GPS het opgeeft als je midden op het water zit.

Kafkar heeft een nautisch navigatiepakket ontwikkeld voor het gebruik in de watersport. De basis van deze applicatie is het navigeren op het water. Bij navigeren op het water hoort niet alleen het bepalen van de huidige positie op de kaart en welke koers moeten we varen naar de volgende bestemming. Bij navigeren op het water hoort ook informatie over getijden, het weer, schepen en obstakels in de omgeving. Maar ook informatie over havens en bruggen. In NavXP combineren we zoveel mogelijk informatie in een applicatie.

Voor meer informatie zie www.navxp.com